صوت وحی

صوت آنلاین

صوت آنلاین

نصر من الله و فتح قریب...
یا حبیبی یا الله
اللهم صل علی محمد وآل محمد

اموزش تفسیر ،تبیین و تاویل قرآن کریم
بخش مربوط به آموزش
جلسات هفتگی
جلسات قرآن : روز جمعه ساعت 15
آدرس : شهرک بهزیستی ، کوچه میرداماد 4
شماره تماس : 09118689383


برگزاری کلاس ستاره شناسی در قرآن

برگزاری کلاس تاریخ شناسی در قرآن

برگزاری کلاس انسان شناسی در قران

برگزاری کلاس قیامت شناسی در قرآن

برگزاری کلاس اقلیم شناسی در قران

برگزاری کلاس جغرافیا شناسی در قرآن

آموزش زبان عربی در مقاطع مختلف تحصیلی

برگزاری کلاس ریاضی در مقطع اول تا نهم