صوت وحی

صوت آنلاین

صوت آنلاین

نصر من الله و فتح قریب...
یا حبیبی یا الله
اللهم صل علی محمد وآل محمد

فاتحان قدس
لشکر واحد امت اسلامی از شیعه و سنی
بسم الله الرحمن الرحیم
در روزگاری حیات داریم که که معنویت در مراکز علمی و مذهبی ما کم رنگ شده و تکنولوژی کشورهای پیشرفته ما را مرعوب خود نموده است و وابستگان به قدرتهای شرق و غرب در مراکز دینی نفوذ یافتند و نمی گذارند حقانیت چهره پروردگار و دین اسلام بر مردم نمایان شود
امروزه بر هر مرد و زن با غیرت ، تکلیف است که از اسلام در برابر تهاجمات فکری و عقیدتی که موجب استحاله فکری جوانان می گردد مقابله کند
جوانان فرهیخه ما ، به کتب و مسائل علمی که چندان چاره ساز برای ملتهای اسلامی نیستند خود را مشغول نسازند
و به جای همتهای سطحی و دنیوی ، خود را به قران و سیره وروش پیامبر صلی الله علیه وآله و اهل بیتش تطبیق بدهند
چرا که ما وظیفه داریم بستر جامعه را برای حاکمیت قران و سیره پیغمبر آمده کنیم ، نه آنکه همچون کاه در برابر بادهای روزگار بی هدفانه حرکت کنیم
جوانان امت اسلام ، باید در همه مسائل مهمه پیشتاز از همه جوانان باشند و این دور از انتظار نیست تاریخ نه چندان بعید، به ما می گوید که مهمترین دانشمندان در مسائل گوناگون همچون هندسه ، ریاضی ، شیمی و... همگی مسلمان بوده اند تاریخ به ما می گوید که در مراکز علمی اروپا ، اساتید اروپایی با لباس همانند لباس مسلمانان در کلاس تدرس حاضر می شدند و به آن افتخار می کردند امااکنون با دسیسه های غرب چهره ی اسلام را خدشه دار کردند وحقانیت اسلام را پوشاندند
چون می دانند چهره اسلام اگر همان گونه که هست بر این مردم نمایان شود دیگر کسی نخواهد بود که اسلام نپذیرد مگر فاسقان
امر مقدس جهاد که بر هر مسلم واجب شده است را ایادی شیطان به جنایتکاری بدل کرده اند
امروزه دستان و زبانهای ناپاک دارند با اسلام بازی می کنند و جنایتکاران را به عنوان مجاهدان و دروغ را به جای کلام خدا نشان می دهند
جهاد اسلامی آن نیست که گروههای تکفیری و وهابی با کشتن زنان و کودکان و مردان ناتوان مسلمان انجام می دهند
متاسفانه گروههای تکفیری ، پسر خواندگان اسراییل اند که با تکبیرهایشان می خواهند مظلومیت مردم ستم دیده فلسطین و افغانستان و یمن و... شنیده نشود
ای جوانان اهل فکر ، بهوش باشیم
دیروز فلسطین امروز عراق و افغانستان و لیبی و فردا یمن و سوریه و مصر در اشغال مستکبران خواهد شد اگر بیدار نباشیم و در برابر آمریکا و ایادی و نوکرانشان متحد نباشیم
ان تنصرالله ینصرکم و یثبت اقدامکم
خداوند تبارک و تعالی هیچ گاه اجازه نداده است که عده ایی به نام جهاد ، مال و ناموس مسلمین را از بین ببرند
هیچگاه اجازه نداده است که مراکز عبادی ادیان ابراهیمی تخریب شوند
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع وصلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا .... سوره الحج آیه 40
گروههای خودساخته مستکبرین امروز در لباس مجاهدان اسلام در حال جنایتند ، کجا مجاهدان اسلام از کشتن انسانهای بی دفاع آن هم با روش انفجار، افتخار می کند
کجا مجاهدان در راه خدا مسجد و نمازگزاران را با انتحار از بین می برند
والله همه ی اینها سربازان شیطان بزرگ یعنی آمریکایند
دست در دست یکدیگر بدهیم تا افکار اسلام را به مردم مسلمان معرفی کنیم
تا سخنان الله را که در کتابی به نام قرآن جمع شده به همه مردم معرفی نماییم
این وظیفه ما
جایگاه الله و رسول الله و اهل بیت طاهرین بآنگونه که سزاوار آنند ، معرفی کنیم
ودر آخر آرزوی همه ما تشکیل امت واحده ، علیه جرثومه کثیف یعنی اسراییل بوده و نزدیک است که جوانان امت اسلام ، سیلی محکمی بر چهره خبیث حکومت اشغالگر صهیونیستی بزنند
ان شاء الله